Monthly Archives: פברואר 2018

החיים בזרם

מהזרם קשה לצאת, אם נכנסת אתה צריך עזרה כדי להיחלץ.

אני לא מדברת על זרם כמו נחל, אני מדברת על לחץ חברתי באופן כללי והנה דוגמא: עדר כבשים הולך בדרך אחת, לפעמים מישהו מקבל מכה ולפעמים מישהו נפצע אבל הם לא מפסיקים ללכת אחרי המנהיג שמוביל אותם בדרך שלו, גם אם הדרך היא דרך קוצים. יום אחד לכבשה אחת נמאס לקבל מכות והיא החליטה ללכת בדרך שלה. אחרי 3 שעות כל כבשה הלכה בדרך שהיא בחרה, לפעמים בקבוצות, לפעמים בזוגות ולפעמים לחוד אבל אף אחת לא נפצעה או קבלה מכה.

גם עם אתם מרגישים שאתם כבר מחוץ ל"לחץ החברתי", הסתכלו מסביב ותעזרו לסביבה שלכם. זה לא אומר שתהיו המנהיגים או שתעשו משהו למנהיג, לפעמים המנהיג לא רוצה שילכו אחריו.

כך אני הגעתי למי שאני. אני חושבת מה שאני רוצה לחשוב ואף אחד לא יגיד לי מה לחשוב.

לפעמים החיים בזרם יכולים לפגוע, לא רק בעמכם אלא גם בחברכם.