Tag Archives: שיר

עולם של הורים

יש כמה סוגים של הורים: יש הורים כעסניים שכועסים בלי סיבה, 
ויש הורים שרק מחכים לסיבה למסיבה. 
יש הורים חולי ניקיון, 
ויש הורים שרק רוצים לישון.

יש הורים מכל הסוגים: שמחים, זורמים וחמוצים כמו לימון, אינטליגנטיים, ושכחניים.

יש הורים בכל המינים: יש נמוכים, יש גבוהים, יש שמנים ויש רזים וחלק גם הפכים.

אבל יש משהו אחד שמחבר בין כולם,
שיש להם ילדים והם הכי אוהבים אותם בעולם!